Popovídat si

Jsou situace v životě lidském, které nejsme schopni bez pomocí druhých řešit. Vztahy se svým okolím, osobní a osobnostní postoje, vleklé zdravotní potíže. Nepomáhá Vám vlastní opakovaná hluboká analýza problému. Stále se pohybujete v kruhu, vždy dojdete ke stejnému závěru. Potřebujete uslyšet jiný pohled na danou situaci, posoudit zkušenosti jiných, oddělit se od svých obav. Vyžaduje to přizvat si společníka k diskuzi. Někoho diskrétního, nestranného, znalého. Já Vám neporadím, co konkrétně máte udělat, jak se zachovat, s čím skoncovat. To je Vaše životní cesta, musíte přijít se svou vlastní volbou. Nabídnu pouze ten nestranný pohled. Připomenu související a zobecňující. Seznámím Vás s prožitou zkušeností jiných. Podpořím Vás ve Vaší snaze o změnu.

Možná jste v oblasti esoteriky „na cestě“. Rádi by jste si o mnoha věcech vyměnili názory s někým jiným, či snad máte otázky. Přesněji spoustu otázek. Já rovněž. Je vždy o čem diskutovat, vzájemně tříbit názory a u druhých nacházet nové podněty. A přitom nezáleží, jestli jsme teprve na počátku hledání, nebo jsme již stihli nastřádat a vstřebat mnoho souvisejících informací. Pro všechny z nás je cíl totiž nedosažitelný. Večer si myslíte, že už v tom máte jasno a ráno je opět vše v nedohlednu. Právě zde platí okřídlená fráze, že CESTA JE CÍL

ZPĚT