O masérovi

Na tomto místě mívají terapeuti vyvěšen dlouhý seznam certifikátů z různých vzdělávacích kurzů. Jejich absolvování jistě dává předpoklad, že absolvent je s danou metodou seznámen a získal základní manuální dovednosti. Ovšem pro opravdové osvojení metody potřebujete provést alespoň 80 – 100 masáží! Až potom si můžete říci, že jste jí opravdu porozuměli a účinně zvládli. Nyní jste schopni poskytovat kvalitní službu.

Má masážní praxe započala před 17 léty základním kurzem Reflexní terapie. Poté následovalo mnoho dalších, jejichž výčet by byl delší a zaručeně nudný.
To, co má jistou vypovídající schopnost o mých terapeutických dovednostech nechť je informace o mé dostatečně dlouhé terapeutická praxi (i když její intenzita v průběhu let nestejnoměrně kolísala). Dnes mohu hovořit již o mnoha stovkách klientů na Slovensku i z Čech, kterým jsem pomáhal řešit jejich zdravotní potíže a trápení. Budu velice poctěn, pokud se k nim připojíte i Vy …