Moxování

Popis metody

  Dojde-li k fyzickému traumatu tkáně (pád, úder,…),  vnější mechanická energie přicházející do svalové hmoty je v ní buďto rozpuštěna, nebo akumulována. Vždy záleží na schopnosti okolní tkáně tuto energii z postiženého místa odvést. Pokud nastane lokální omezení pohyblivosti tkáně, uvězněná energie se projeví ve formě svalového bloku. K jeho uvolnění je nutno nastřádanou energii rozpustit do okolí. Existují mnohé manuální masážní metody, jsou však při svém působení omezeny pouze na přístupné svalové skupiny. Pokud je zablokována hluboko uložená tkáň, výběr vhodných metod je omezen.

Moxovací tyčinky se velmi podobají doutníkům. Jejich zapálený konec rytmicky přibližujeme k povrchu ošetřovaného místa a opět oddalujeme. Vyzařovaná tepelná energie nám takto nahrazuje mechanický pohyb maséra při klasické terapii. Její výhodou je, že prostupuje hluboko do lidského organizmu. Souběžně dochází i k prohřátí a tudíž k uvolnění okolní tkáně. Tím jsou nastaveny příhodné podmínky k rozpuštění energie nashromážděné v blokované tkáni.

Postup terapie

  Pokud máte potíže se zády, což je nejběžnější indikací pro metodu moxování, pak se položíte na lehátko. Druhou možností je posadit se obkročmo na židli a pohodlně se opřít bradou o její opěradlo. Ošetřované místo musí být přístupné, tedy bez oděvu. Terapeut usedne za vaše záda. V ruce drží dvě moxovací tyčinky a v pravidelných intervalech je opakovaně přibližuje k povrchu těla a opětovně oddaluje. Po určité době dojde k citelnému prohřátí tkáně, které vnímáme jako postupující tepelné vlny. Po každém taktu je kontrolována povrchová teplota kůže a úroveň vnitřního napětí. Délka terapie je individuální, pohybuje se v rozmezí 10 až 25 minut.

ZPĚT