Moudra moudrých

VELKÁ PRAVDA O VEDENÍ

Učte své děti, že ke štěstí nepotřebují nic vnějšího – žádného člověka, žádné místo, žádnou věc – neboť opravdové štěstí najdou ve své duši.
Učte své děti, že neúspěch je fikce, že každá snaha je úspěch, že každé úsilí dosahuje vítězství.
Učte své děti, že jsou v hlubokém spojení se všemi lidmi a že nejsou nikdy odděleny od Boha.
Učte své děti, že žijí ve světě nesmírné hojnosti ve kterém je dostatek pro všechny. Učte je, že největší štěstí spočívá v dávání, nikoliv v hromadění věcí. 
Jiddu Krishnamurti

 

VELKÁ PRAVDA O VZTAZÍCH

Zamiluj se bezhlavým způsobem do kolika lidí chceš. Chceš-li však s někým žít celý život, měl bys o tom přemýšlet. A chceš-li měnit partnerky jako ponožky – nebo, což je ještě horší, zůstat jen s jednou, protože si myslíš, že musíš, a pak žít v tichém zoufalství – klidně v tom pokračuj.

Mnoho lidí navazuje vztahy s druhými, aby nebyli osamělí, z existenčních důvodů, aby měli kde bydlet, aby je někdo miloval – a to jsou ty lepší důvody. Jiní to dělají proto, aby zachránili svoje ego, aby se dostali z deprese, aby obohatili svůj sexuální život, aby překonali nějaký dřívější vztah nebo aby se přestali nudit. A těch je drtivá většina.

Žádný z těchto důvodů nefunguje. Ty a tvá partnerka byste měli mít nějaký cíl. Jestliže se oba vědomě shodnete na tom, že cílem vašeho vztahu je vytvoření příležitosti, nikoli závazku – příležitosti k růstu, k sebevyjádření, ke spolusdílení a souznění, k povznesení vašeho života na vyšší úroveň, k odstranění všech nesprávných myšlenek, prostě ke spojení vašich duší – jestliže uděláte takový slib – pak teprve váš vztah začne velmi dobře a bude fungovat.

Neale D. Walsch

… něco pro každý den

Dalajlámova odpověď na otázku Které náboženství je nejlepší:
Cokoli, co tě udělá více      – soucitným,     – citlivým,     – objektivním,     – milujícím,     – lidským,     – odpovědným,     – etickým.
Náboženství, které tohle dokáže, je pro tebe tím nejlepším.


Každá porážka je důležitá pro náš osobnostní růst

Život bez lásky je pouhé pachtění. Jen láska nás činí šťastnými.

Každý v sobě máme vnitřního lékaře, který nás dokáže uzdravit. Veškerá síla a moc je v nás samotných. 

Věřme si a nebojme se. V tom, co děláme, jsme dokonalí.

Hřbitovy jsou plné nepostradatelných (Jiří Janča).

Žádný učený z nebe nespadl, ale pitomce jako by shazovali (Jiří Janča).

Moudrý se ptá. Jenom blbec ví všechno (Jiří Janča).

Jakákoliv nemoc po padesátce je nedostatek lásky.

Nemoc je alibi za nevyřešené problémy.

Většina lidí se domnívá, že láska znamená být milován. Avšak opak je pravdou: láska znamená milovat (DE BALZAC).

Skutečnost, že nás někdo miluje, nás málo uspokojuje. To, co nás činí vskutku šťastnými je, že my můžeme někoho milovat (CLAUDEL).

Posledních 10 minut každého dne seď v tichosti.

Udělej si čas na meditaci nebo modlitbu. Poskytují nám denně palivo pro náš rušný život.

Více se směj a usmívej.

Život je příliš krátký na to, abys ztrácel čas nenávistí někoho

Neporovnávej svůj život s ostatními ! Nevíš, co vše je kolem jejich cesty.

Nesuď nikoho; přeci neprocházíš jeho životní cestu v jeho botách.

Odpusť všem všechno.

Každá dobrá nebo špatná situace se vždy změní.

Závist je ztráta času. Máš již vše, co potřebuješ.

Bez ohledu na to, jak se cítíš, vstávej, oblékej se a ukaž se.

Tvoje vnitřní Já je vždy šťastné. Tak buď šťastný s ním.


Život ve středním věku

„Už nebudu čekat na zvláštní příležitost. Spálím nejlepší svíčky v obyčejných dnech.
Už nebudu čekat, až bude dům čistý. Naplním ho lidmi, kteří chápou, že i prach je posvátný.
Už nebudu čekat, až mě všichni pochopí. To není jejich úkol.
Už nebudu čekat na dokonalé děti. Moje děti mají svá vlastní jména, která hoří tak jasně jako každá hvězda.
Už nebudu čekat, na další botu. Tu už jsem udělala a přežila jsem.
Už nebudu čekat na správný čas, čas je vždy.
Už nebudu čekat na partnera, jsem vděčná, že mě tak vřele a něžně držel.
Už nebudu čekat na klidný okamžik; mé srdce může být umlčené, kdykoliv se mu zachce.
Už nebudu čekat, až bude svět v míru, jsem své sevření a budu dýchat mír.
Už nebudu čekat na něco velkého. Být vzhůru, abych nesla své zrnko písku, je dost.
Už nebudu čekat, až mě poznají. Vím, že jsem ve svatém kruhu.
Už nebudu čekat na odpuštění.
Věřím, věřím.“

Autor: Mary Anne Perronová