Omezení a kontraindikaceOmezení k masážním technikám

  • máte-li akutní či vleklý svalový blok a pro jeho zvládnutí berete léky obsahující látky uvolňující svalovou tkáň, bude účinnost mých metod výrazně snížena. Je vhodné je minimálně 12 hodin před masáží vynechat. Medikace proti bolesti nevadí.
  • u těhotných žen nelze působit na hormonální systém a rozmnožovací orgány. Na rozdíl od harmonizačních a uvolňovacích masáží, které v prvních měsících těhotenství provádět lze. Přinášejí budoucí mamince vnitřní klid a pohodu, tolik potřebnou pro harmonický vývoj dítěte.
  • pokud na Vás lékaři zkouší psychofarmaka, nebo jste v léčení u psychiatra či psychologa, užíváte návykové látky, je nutné mne na to vždy upozornit!
  • v místě křečových žil a zánětů žil nelze provádět jakýkoliv fyzický kontakt. Tedy některé z nabízených metod nelze použít. Mám však v nabídce jiné, stejně účinné techniky, u nichž k přímému kontaktu nedochází. A ty použít lze.
  • rýmečku, infekce a jiné přenosné nemoci si prosím ponechte pouze pro sebe. Pokud přesto nutně potřebujete mou pomoc, zavolejte a domluvíme se na masáži u Vás v domácím prostředí. Děkuji za Vaší ohleduplnost.
  • onkologická onemocnění vyžadují enormně velkou součinnost všech zúčastněných. Proto od Vás požaduji informovat se u Vašeho ošetřujícího lékaře, zda bude kondiční masáž pro Vás přínosná. Neléčím tento typ onemocnění; používané metody však mohou přinést úlevu a posílit organizmus …

Kontraindikace

  • lidé s transplantovanými orgány trvale pobírají léky na snížení imunity. Je tedy nesmyslné ji kondičními masážemi naopak povzbuzovat a zvyšovat tak pravděpodobnost odmítnutí transplantované tkáně. Jiná situace však nastane v případě funkčních potíží svalovo kosterního systému. Zde je ošetřování bez medikamentů velmi žádoucí.
  • rizikové těhotenství – pokud je Vaše těhotenství pod intenzivním dohledem lékařů, musím Vás bohužel odmítnout. Případným zamlčením této informace ohrožujete sebe, dítě i terapeuta …

ZPĚT