Biorezonance

Popis metody

  Kosmický program již desítky let využívá pro testování a průběžné sledování zdravotního stavu kosmonautů přístrojovou techniku, pracující na principu tzv. biorezonanční metody. V čem spočívá? Zjednodušeně: každá živá buňka v našem těle vyzařuje do svého okolí elektromagnetické pole. Některé její sledované fyzikální vlastnosti jsou charakteristické, vzhledem velmi nízké intenzitě však jen těžce detekovatelné. Je-li buněk více, např. z důvodu sloučení do určitého orgánu, pak bude tento orgán vyzařovat sloučenou energii o mnohonásobně větší intenzitě. Samozřejmě i toto elektromagnetické pole bude mít jedinečné vlastnosti. Přiložením snímací elektrody na povrch těla jsme schopni informace o poli sejmout a terapeuticky zpracovat.

Každá skupina buněk (svaly, orgány) se navenek prezentuje jiným elektromagnetickým polem. Jako když v rádiu vysílají různé stanice na různých frekvencích. Zdravý orgán vysílá silný a srozumitelný signál. V opačném případě je signál slabý a nesrozumitelný. Tělo nám takto neustále dodává informaci o funkci a kondici každého z orgánu.

Za pomocí sofistikovaného software vytváří náš Biorezonanční přístroj z přijatého signálu svůj vlastní terapeutický signál, který zpětně dopraví do našeho těla. Ten působí na informační úrovni na všechny buňky. Nutí je začít s vlastní opravou a optimalizací své činnosti. Po určité době, která je nutná k jejich regeneraci, dochází k harmonizaci všech dotčených orgánů.

Průběh aplikace přístroje

  Usednete ve svém oblečení do pohodlného křesla, do ruky uchopíte jednu pozlacenou elektrodu a dál již jen relaxujete. Můžete si číst, poslouchat hudbu, nebo můžeme sdílet. Vše ostatní za nás „odpracuje“ přístroj sám. Po 27 minutách je program ukončen.

ZPĚT